Fiscale attesten

FOD Financiën heeft besloten om de termijn voor de fiscale te verlengen tot en met 31 maart.

Hier kan je het officiële bericht lezen op de site van de FOD: Attesten voor kinderopvang in 2022 - Elektronische indiening - Verlenging termijn | FOD Financiën (belgium.be)

Organiseren jullie voor je leden soms ‘meerdaagse activiteiten’, zoals een weekend of een kamp?

Zijn de deelnemers jonger dan 14*/21** jaar?

>> Dan ben je verplicht*** om nadien voor elke deelnemer een fiscaal attest te maken. Je maakt het attest op voor de persoon die de betaling heeft uitgevoerd.

De attesten moet je elk jaar bezorgen voor 1 maart van het kalenderjaar nadien.
Vb : kampen uit 2022 = attest bezorgen voor 1 maart 2023

Je kan de attesten bezorgen op papier of in pdf.

Nieuw is de mogelijkheid van het digitaal platform Belcotax. Op zich is dit ‘verplicht’, maar momenteel is dit te complex voor een lokale vrijwilligersorganisatie. Er is dan ook een uitzondering. Je hoeft het (nog) niet te gebruiken.

Kijk zeker na als jouw koepel een link maakte met jullie ledenadministratie, dat is een grote hulp. Bij Ksa is er bijvoorbeeld een integratie met Stamhoofd, https://www.stamhoofd.be/docs/fiscaal-attest-kinderopvang/

Wie geen Belcotax gebruikt, heeft wat speling qua deadline. Attest bezorgen in eerste helft van maart zal ook nog op tijd zijn.

De Fod Financiën heeft al aangekondigd dat de uitzondering om het digitaal platform niet te gebruiken wellicht niet permanent zal zijn. Zij zien de uitzondering als een overgangsmaatregel om IT-systemen op te zetten. Het is nog onduidelijk hoe lang de uitzondering zal mogelijk blijven.

Meer info vind je op de website van de federale overheid

 

 

* - vanaf de dag van de 14e verjaardag kan geen attest meer opgemaakt worden.
Dus als jouw deelnemer op de 3e dag van het kamp 14 jaar wordt, dan maak je een attest voor enkel de eerste twee dagen.

** - de leeftijd wordt opgetrokken tot 21 jaar, in geval van jongeren met een zware beperking

*** gefeliciteerd JNM, de koepel brengt dit in orde voor jullie! Neem zeker contact op met hen. Meer info: https://jnm.be/nl/financieel

 

Waarom moeten jullie dit invullen?

Er is belastingvermindering mogelijk voor kosten van ‘kinderopvang’.
Kosten van speelpleinwerking behoren hier toe. Ook de kosten voor meerdaagse ‘opvang’ ingericht door erkend jeugdwerk geven recht op een attest. Het gaat om kosten voor kampen of weekends. Niet om het lidgeld.

Door het attest aan alle betalers te bezorgen krijgen ook de mensen die het systeem niet kennen toch de kans om een financieel voordeel te bekomen. Ze moeten de info wel nog zelf in hun aangifte invullen. Zeg dat er best bij.

Alleen als de betaler het kind ten laste heeft, of de helft van het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste krijgt (fiscaal co-ouderschap), dan kunnen zijn dit attest inbrengen in hun belastingen. Deze info staat vermeld op het modelattest, dus de ontvanger wordt correct geïnformeerd.

Vind hier alle voorwaarden waar ouders moeten aan voldoen. 

 

Hoe maak je zo’n attest op? Optie 1: Methode niet-Belcotax

Er is een verplicht modelattest.

Wij bezorgen jaarlijks aan het jeugdwerk dat attest waarbij vak I is ingevuld. Via een mailtje naar jeugd@brugge.be kunnen erkende verenigingen een kopie opvragen.

In vak II moeten jullie enkele gegevens invullen.

Je vult in wie het kamp betaalde, de naam van de deelnemer, de periode van ’opvang’ en de prijs van het kamp/weekend. Elk attest moet je opeenvolgend nummeren.

Hieronder de volgorde zoals op het attest.

1. Volgnummer van het attest

Jawel, elk attest moet genummerd worden en een uniek volgnummer hebben.
Jullie kunnen geen algemeen attest opmaken en online zetten omdat elk attest persoonlijk is en jaarlijks wijzigt.

 

2. Gegevens van de betaler van het kamp/weekend (aka ‘de kinderopvang’)

Mag je openlaten, maar we adviseren om toch voornaam + naam van de betaler in te vullen.
Adresgegevens en RRnr kan je invullen als je erover beschikt. Zoniet moet de ontvanger van het attest dit zelf invullen.

Als 2 ouders die samen fiscaal co-ouderschap hebben, dan zal je voor elke ouder een attest moeten maken voor het deel ‘opvangperiode’ dat ze elk apart betaalden. Zo kunnen beide ouders van een fiscaal voordeel genieten.

 

3. Gegevens van de deelnemer
Ten minste : voornaam + naam + geboortedatum
Adresgegevens en RRnr kan je invullen als je erover beschikt. Zoniet moet de ontvanger van het attest dit zelf invoeren.


 

4. Periode

Data van het kamp + aantal dagen + totaal ontvangen bedrag

De kolom ‘dagtarief’ moet je alleen invullen als het maximumbedrag per oppasdag wordt overschreden. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Kampen uit 2022 = max 14,40 euro

Kampen uit 2023 = max 15,70 euro

 

5. Ondertekenen

 

Een langere brochure met stappenplan kan je hier vinden.

 

 

Hoe maak je zo’n attest op? Optie 2 : Methode Belcotax

Kijk zeker na als jouw koepel een link maakte met jullie ledenadministratie, die methode Belcotax voor jullie mogelijk maakt. Bij Ksa is er bijvoorbeeld een integratie met Stamhoofd, https://www.stamhoofd.be/docs/fiscaal-attest-kinderopvang/

Allereerst zal je een toegang tot het platform moeten aanvragen.
Voor vzw’s met een ondernemingsnummer lukt dit meteen digitaal.
Feitelijke verenigingen moeten een formulier downloaden, invullen en doormailen naar belcotax@minfin.fed.be. Je krijgt binnen de 5 werkdagen een antwoord om verder te kunnen.

Het komt er op neer dat je enkele zaken over vereniging laat koppelen met Excel / een XML-bestand. In Excel staat de info over je deelnemers, de betalers, periode en kostprijs van het kamp/weekend.

Je maakt hiervoor gebruik van de tool: BowConvert86. Hier vind je een handleiding.

 

Terminologie van FOD Financiën

Activiteitenjaar = het kalenderjaar waarin je op kamp of op weekend ging (jan-dec).
Aanslagjaar = het jaar waarin de belastingaanvraag ingediend wordt, met daarin de ‘opvang’ van het voobij kalenderjaar (het activiteitenjaar).

 

FAQ

V : Is het verplicht om met Belcotax te werken?

A : Ja. Maar in praktijk : voorlopig nog niet.
Als je IT-systeem er nog niet op voorzien is, dan is een attest op papier of in pdf voldoende. Meer nog, wie met Belcotax werkt, die moet bijkomend ook een attest op papier of in pdf afgeven. Want nog lang niet iedereen van de ontvangers gebruikt al de mailbox van MyMinfin.

Het is onduidelijk of dat in de toekomst behouden blijft. De overheid zelf ziet de uitzondering als een overgang om verenigingen de kans te geven om IT-systemen aan te maken.

 

V : Moeten we attesten maken voor het jaarlijks lidgeld?

A : Neen, lidgelden komen niet in aanmerking.

 

V : Moeten we voor elke activiteit een attest maken?

A : Neen. Het is enkel de deelname aan een meerdaags weekend of kamp dat als ‘kinderopvang’ wordt aangenomen.

 

V : Is het ok om enkel een attest te geven aan wie er om vraagt?

A : Neen, het is verplicht om voor elke deelnemer een attest te maken.

 

V : Moeten we meteen na elk weekend of kamp een attest maken? Of moeten we wachten tot het jaar voorbij is om dan alle weekends en kampen per deelnemer op 1 attest te zetten?

A : De keuze is vrij.
Je mag in hetzelfde kalenderjaar meerdere attesten voor dezelfde deelnemer maken.
Na een weekend mag je dus al attesten maken voor de deelnemers. Na deelname aan het kamp maak je dan nog eens attesten. Iemand die zowel op weekend als op kamp mee was, die zal dan 2 attesten krijgen, zolang die jonger dan 14/21 jaar is.

Je kan ook kiezen om alle administratie in 1 trek te doen op het einde van het kalenderjaar. Het nadeel hiervan is dat je er op 1 moment veel tijd in moet steken. Bovendien werken de belastingen in kalenderjaren, terwijl jullie met schooljaren werken. Op het einde van het jaar heb je misschien nog informatie nodig van de vorige leidingsploeg over een weekend in het voorjaar. Als jullie iets minder sterk zijn in papieren en administratie, is het makkelijker om de attesten meteen na elk weekend en kamp te maken. Dan ben je daar al vanaf.

 

V : Moeten we ook een attest opmaken voor deelnemers die betaalden, maar uiteindelijk niet zijn meegegaan?

A : Neen, voor hen mag je zelfs geen attest maken, omdat er geen ‘opvang’ heeft plaatsgevonden. Je mag ook geen attest opmaken zelfs als jullie het inschrijvingsgeld niet terugbetalen.

 

V : Mogen we een algemeen attest per leeftijdsgroep maken, dat de ouders kunnen downloaden en waar ze zelf de verdere gegevens kunnen op invullen?

A : Neen. Elk attest is persoonlijk en uniek genummerd.

 

V : Moeten we kopies bewaren van de gemaakte attesten?

A : Ja, wettelijk is het verplicht om tot 7 jaar (digitale) kopies bij te houden.

 

V : Ik wil heb nog wel wat vragen. Waar kan ik me informeren?

A : Meer Faq’s en informatie vind je hier via onderstaande links:

 

Info via de federale overheid

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/35e7c1a1-cf16-4ce5-b63c-3d0159f3c0ce

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang/voorwaarden

 

Info via koepels

https://fosopenscouting.be/nl/financiele-drempels/kamp-fiscaal-aftrekbaar

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/kamp-en-weekend/na-het-kamp-weekend/fiscale-aftrekbaarheid

https://chiro.be/fiscaal-attest-kinderopvang

https://www.ksa.be/themas/omgaan-met-financiele-drempels

https://jnm.be/nl/financieel

https://www.speelplein.net/Nieuws/20220128-nieuw-fiscaal-attest-terugbetaling-39kindoppas39-vanaf-27012022-in-voegen

Volg ons op instagram