Kleine uitgaven jeugdlokaal

Stad Brugge wil verenigingen helpen om hun eigen infrastructuur goed te onderhouden.
Afhankelijk van het soort onderhoud wordt een hoger of lager percentage van de kosten gesubsidieerd.  

Deadline
31 maart of 30 september
Meer info

WAT ZIJN KLEINE UITGAVEN

De werken moeten al uitgevoerd zijn (vooraf een subsidie aanvragen kan niet). 
Je kan de subsidie aanvragen tot maximaal 12 maanden na het uitvoeren van de werken (aan te tonen via de factuurdatum). 
Als je een groter werk uitvoert, waarbij de maximumsubsidie ten minste 1x kan behaald worden, dan mag datzelfde werk in 3 opeenvolgende kalenderjaren ingebracht worden. Zo kan een zo maximaal mogelijke subsidie behaald worden. In dit specifieke geval mag de factuur in jaar 2 en/of 3 ouder zijn dan 12 maanden.

HOEVEEL BEDRAAGT DE SUBSIDIE?

Je kan jaarlijks maximaal €6.240 ontvangen.
80% voor veiligheids - en/of gezondheidswerken, met een maximum van 6.240 euro.
50% voor gewone onderhouds- en instandhoudingswerken, met een maximum van 3.900 euro;
30% voor esthetische werken, met een maximum van 1.000 euro
Je kan de verschillende categorieën combineren.

 

*Verenigingen die een investeringssubsidie hebben ontvangen en zich nog in de periode van uitsluiting bevinden

 

VOORBEELD

De CHIRO zit reeds 10 jaar in hun jeugdlokaal en de verf bladdert van de muur af.
Ook hun toiletten hebben de beste tijd gehad en moeten vervangen worden.
Na een negatieve keuring dient de elektriciteit van het gebouw vernieuwd te worden.
De CHIRO laat doorheen het jaar alle werken uitvoeren.
Voor de werken aan de elektriciteit betaalde de CHIRO 3.000 euro.
Terwijl de werken aan de toiletten 1.200 euro kostten en de schilderwerken bedroegen 300 euro.
Via het nieuwe reglement kan de vereniging een subsidie aanvragen, afhankelijk van het soort werken (= klasse) wordt het subsidiebedrag berekend.
De werken aan elektriciteit vallen onder klasse 1 (80% van de kosten, met een max. 4.800 euro).
Werken aan de toiletten vallen onder klasse 2 (50% van de kosten, met een max. 3.000 euro).
Schilderwerken vallen onder klasse 3 (30% van de kosten, met een max. 1.000 euro).
In dit voorbeeld ontvangt de CHIRO voor de werken aan de elektriciteit 2.400 euro,
voor de werken aan de toiletten ontvangen ze 600 euro en 100 euro voor de uitgevoerde schilderwerken.
In totaal ontvangt de CHIRO dus 3.100 euro subsidie.
Zo betaalt de CHIRO zelf maar 1.400 euro.
Hoe aanvragen

1. Vul het formulier in 

2. Voeg foto's en facturen van je werken toe 

3. Vul een aanvraag om toelage in

Druk die af, onderteken hem en mail hem terug door naar jeugd@brugge.be
of stuur die op naar de jeugddienst (binnenweg 2)
of breng het binnen in het huis van de Bruggeling (frank van ackerpromenade 2)

Volg ons op instagram