Corona

Volgens onze huidige info kan jeugdwerk nog doorgaan

Hieronder vind je meer veelgestelde vragen over de werking en corona. (UPDATE 24/03/2021)
 

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor het jeugdwerk?

Geplande versoepelingen voor 1 april worden uitgesteld. 
Activiteiten voorbereiden kan max. met 4 personen (18+).
Vanaf 22 maart 2021 mogen activiteiten doorgaan in bubbels van 10!

 

vanaf 22 maart: 

Helaas zijn er momenteel strengere maatregelen geldig vanaf vandaag.
De cijfers gaan de slechte kant uit
en de regering besliste om terug te verstrengen.

Net zoals bij ons vallen vele plannen in het water.
Het is opnieuw bekijken wat wel haalbaar is.
Weet dat jullie er niet alleen voor staan
en dat we elke beslissing begrijpen en steunen!Bespreek samen met je hoofdleiding de opties en neem een beslissing.
Laat ouders ook weten dat jullie aan het bekijken zijn wat mogelijk is.

 

Nieuwe regels min-13

 

Nieuwe maatregelen plus-13

Let op: spreek je met leiding af of 18+, dan mag je enkel buiten met 4 personen samen komen.
 


 

💡 Alle regels op een rijtje 

Vanaf 22 maart wijzigen de jeugdwerkregels.

 

Voor kinderen tot en met  12 jaar = geboortejaar 2008 en later 

Algemene richtlijnen

Activiteiten kunnen in groepjes van 10 personen (binnen en buiten), exclusief begeleiders.

Het is nog steeds aangeraden om te kiezen voor 1 hobby per week.

 

Binnen en buitenactiviteiten mogelijk.

Er wordt aangeraden zoveel mogelijk buiten te organiseren

Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden.

 

Mondmasker

Begeleiding draagt altijd een mondmasker, zowel binnen als buiten

Kinderen moeten geen mondmasker dragen

 

Paasvakantie (van 3/04/2021 tot en met 19/04/2021)

In de paasvakantie zijn activiteiten en kampen mogelijk maar onder strikte voorwaarden:

Wat met de paaskampen?

 Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar = geboortejaar van 2007 tot en met 2002.

Algemene richtlijnen

Activiteiten kunnen in groepjes van 10 personen, exclusief begeleiders.

Enkel buitenactiviteiten!  Enkel individueel kan gebruik worden gemaakt van het sanitair binnen. 

Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden.
Kies voor 1 hobby per week


Mondmasker verplicht voor jongeren en de leiding.  
 

👉 Klik hier voor meer informatie  👈

Hygiëne blijft belangrijk!  
Extra de handen wassen, hoesten in de ellenboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig. 


Jongeren vanaf 19 jaar
 

Nieuwe coronamaatregel plus18

Je mag met 4 personen buiten afspreken ongeacht je leeftijd.
Je kan dus bijvoorbeeld als leiding buiten een vergadering voorbereiden, of een activiteit plannen. 

Hou steeds 1,5 meter afstand van elkaar of draag een mondmasker bij een activiteiten, zoals dat ook is voor de groep van 13-18 jaar. 

 


1 hobby per week, wat houdt dat in?

Er wordt streng aangeraden om slechts één aanbod per week te doen per kind. Hiermee wil vermeden worden dat er teveel bubbels met elkaar gemixt worden. Hoe meer verschillende contacten, hoe groter het risico op een besmetting.
Het volgen van deze maatregel is de verantwoordelijkheid van de ouders en opvoedingsverantwoordelijken van het kind/de jongere.


Wat kan je als vereniging doen?

Informeer ouders over het belang van deze maatregel voor de veiligheid van jullie werking. Vraag om de regels toe te passen.

Merk je dat er fouten worden gemaakt (bewust of onbewust)? Ga dan een gesprek aan.


 

Mogen 2 groepen op 1 terrein of 1 lokaal spelen?

1. Binnen voor -13 jaar

Je kan met twee groepen in één ruimte werken/activiteiten (tegelijk) houden als je de twee groepen goed kunt scheiden
(ze hebben geen contact met elkaar, komen op een apart moment binnen enz.). Let extra op verluchting en de hygiënemaatregelen. 2. Binnen activiteiten voor +12 zijn sowieso verboden.


3. Buiten voor alle leeftijden

Ja, je mag met meerdere bubbels op 1 terrein spelen.
Er mag geen vermenging zijn tussen de groepen, ook de begeleiders niet.  


 


 

Overzicht van alle versoepelingen - ALLE VERSOEPELINGEN VANAF 1 APRIL WORDEN ON HOLD GEZET;

Deze versoepelingen zullen enkel maar mogelijk zijn als de cijfers gunstig blijven. 

kalender


 

Mogen we activiteiten samen voorbereiden?

Vanaf zaterdag 15 maart mag je buiten afspreken met 4 personen.
Je kan dus je activiteiten samen voorbereiden zolang je niet met meer dan 4 personen bent.

Hou steeds 1,5 meter afstand en draag bij voorkeur een mondmasker. 
Hou er rekening mee dat leiding tot dezelfde groep behoort als hun leden, hou de voorbereiding dus ook gescheiden per groep. 

 


 

Wat kan binnen het Jeugdwelzijnswerk?

Deze maatregelen zijn enkel van toepassing bij organisaties die erkend zijn al jeugdwelzijnsorganisaties. 

> 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie.

> Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie.

> De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider).

> Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden.
Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren.

> Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen,
maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider).

Meer info kan je hier terug vinden.

 


 

Mogen we samen studeren in ons jeugdlokaal? 

Studeren in jeugdlokalen wordt niet toegelaten.


Via Brugge Studentenstad kan je een overzicht vinden de locaties waar samen studeren wel mogelijk is.
Je kan er ook onmiddellijk een plaatsje reserveren: https://bruggestudentenstad.be/nl/studeer-locaties

 


 

Wat met baravonden? 

Baravonden kunnen voorlopig niet meer doorgaan. Hier werden de regels van de horeca toegepast.
We bekijken ondertussen de nieuwe maatregelen:

Vanaf april zouden er onder voorwaarden buitenevents van max. 50 personen kunnen doorgaan.
Vanaf mei kan de horeca terug open. 

 


 

Er is een besmetting... wat nu?

We maken een onderscheid tussen laag en hoog risico.
De communicatie en eventuele quarantainemaatregelen verschillen hier sterk.

Is er sprake van een besmetting in je vereniging?
Doorloop dan het beslissingsschema en volg de stappen op. Schat dus in of het gaat om een laag of hoog risico.

Belangrijke update! Alle contacten binnen waarbij niet voldoende afstand werd gehouden zijn voor alle leeftijden een hoog risico contact.


Breng ouders en leden op de hoogte met de voorbeeldbrieven
Breng zeker ook de Eerstelijnszone Brugge via e-mail op de hoogte

Flowchart


 

Wat met financiële acties?

De gouverneur nam voor West-Vlaanderen extra maatregelen rond take-away en thuisleveringen.

Kan mijn financiële actie doorgaan?

Acties waarvoor je al zaken aankocht kunnen doorgaan mits jullie rekening houden met onderstaande voorwaarden.
Breng ook de jeugddienst op de hoogte en vraag toestemming aan de stad via dit formulier.

Kocht je niet bederfbare producten aan? Stel dan je actie liever uit. 
We blijven afraden om nieuwe acties op poten te zetten.


VOORWAARDEN:

  • Kan de vereniging de goederen leveren?

Sinds half december liet de gouverneur weten thuisleveringen terug kunnen.
Respecteer hier ook de regels van pakjesdiensten zoals bel aan de deur en leg het pakje voor de deur neer.
Er mag ook niet aan de deur betaald worden. 

Thuisleveren is dus niet hetzelfde als deur aan deur verkopen.
Zorg voor een goede organisatie met reservering, betaling via overschrijving en lever de goederen thuis af met de nodige voorzorgsmaatregelen.

 

  • Kan de vereniging de goederen laten afhalen?

Ja, de vereniging kan de goederen laten afhalen via een bestaande winkel of bestaand afhaalpunt of een afhaalpunt in buitenlucht dat werd goedgekeurd door de stad. 
De vereniging mag helpen bij het afhalen van de goederen maar dit moet gebeuren onder toezicht van bestaande afhaalpunt/de bestaande winkel. 

  • Welke goederen kunnen door verenigingen verkocht worden?

Aangekochte goederen die doorverkocht worden (bvb. industriële koeken, pannenkoeken, chocolade reeds verpakt, postkaarten, balpennen, sleutelhangers…)
Etenswaren (bvb. spaghetti, zelf gemaakte pannenkoeken, soep, hutsepot …) enkel indien bereid door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur…
De vereniging mag hierbij niet helpen. 
Niet-etenswaren die zelf gemaakt worden (bvb. kaarsen, zelf gemaakte postkaarten…)
Samengestelde pakketten (bvb. ontbijtmand): dit kan, maar de pakketten mogen niet door de vereniging samengesteld worden enkel door een professionele instantie.

  • Waaraan moet een afhaalpunt minimaal voldoen?

Een afhaalpunt moet door de stad goedgekeurd worden of een bestaand afhaalpunt van een winkel zijn; 
Het afhaalpunt bevindt zich aan de buitenzijde van het gebouw;
Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
Mondmaskers worden gedragen door de aanbieder en de afhalen;
De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
Noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van aanbieder en afhaler
Bij voorkeur  afhalen op reservatie/via tijdslots
Geen cash geld, maar vooraf betaling of contactloos ter plaatse
De vereniging mag ondersteuning geven aan het afhaalpunt, maar dit moet onder toezicht gebeuren van de gemeente of de winkel/horecazaak/traiteur/cateraar/ restaurateur

Hierover en over eventueel bijkomende punten, worden duidelijke afspraken gemaakt met de instantie die het afhaalpunt aanbiedt.  De instantie die het afhaalpunt aanbiedt, ziet er op toe dat dit coronaproof gebeurt.

In elk geval moet je toestemming vragen aan de stad via dit formulier.

 


Mag een externe persoon langskomen op een activiteit? 

We raden ook sterk af andere externen uit te nodigen op een activiteit.
De richtlijnen zijn duidelijk, er moet zoveel mogelijk contact vermeden worden. 
 


Grotere plannen?

Vanaf april zouden events tot 50 personen buiten terug mogelijk zijn.
Het is wachten op concrete richtlijnen. 
 

Heb je grotere plannen die de gewone werking overstijgen?
Vraag dan zeker je vergunning aan, mocht je dit nog niet gedaan hebben

Belangrijk daarbij is om het COVID EVENT RISK MODEL in te vullen.


Voor je een aanvraag doet, maak eerst de afweging of het écht noodzakelijk is.
Volg het advies van je koepel en/of de ambrassade om het risico
op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Volg ons op instagram