Werkingssubsidie

 

Erkende jeugdverenigingen kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie 
om hun werking in goede banen te leiden.

We hebben veel vormen van jeugdwerk in Brugge.
Denk maar aan jeugdbewegingen, gewesten, (politieke) jongerenbewegingen,
gespecialiseerde jeugdgroeperingen, jeugdraad, jeugdhuizen, jeugddiensten/jongerenadviescentra
en experimenteel jeugdwerk.

Het bedrag dat je als vereniging krijgt hangt grotendeels af
van het aantal leden en het aantal activiteiten.

Kies je type vereniging.

Soort vereniging

DIEN DEZE DOCUMENTEN IN TEGEN 31 MAART

- ​De door de Algemene Vergadering goedgekeurde rekening van het voorbije jaar en begroting slaande op het huidige kalenderjaar.

- De totale loonkost, via sociaal secretariaat, van de beroepskracht van het voorbije jaar en een prognose voor het volgende kalenderjaar.


DIEN DEZE DOCUMENTEN IN TEGEN 30 SEPTEMBER

- Een ledenlijst per 31 augustus van het afgelopen werkjaar

- Het werkingsverslag en de daaruit voortvloeiende nieuwe doelstellingen en acties

- Verantwoordingsnota beroepskracht

+ INDIEN GEWIJZIGD

- Het maatschappelijk adres van de vzw en het werkingsadres van het jeugdhuis

- De verzekeringspolissen voor het komende werkjaar

- De openingsuren voor het komende werkjaar
De statuten.

1. Stuur ons de documenten door via mail naar jeugd@brugge.be 

2. Vul een aanvraag om toelage in

Druk die af, onderteken hem en mail hem terug door naar jeugd@brugge.be
of stuur die op naar de jeugddienst (binnenweg 2)
of breng het binnen in het huis van de Bruggeling (frank van ackerpromenade 2)

TEGEN 30 SEPTEMBER

- De genummerde aanwezigheidslijsten van de deelnemers

- Het identificatieformulier

- De kopie van de verzekeringspolis en het betaalbewijs

- De kopie's van de diploma's, attesten en gelijkstellingen van de begeleiders

- Optioneel: de jaarplanningTEGEN 30 SEPTEMBER OF 31 JANUARI

Het financieel verslag: overzicht inkomsten en uitgaven

De begroting (overzicht van nog geplande uitgaven voor het komende jaar)

1. Maak gebruik van de sjablonen hieronder
en vul het online formulier in.

2. Vul een aanvraag om toelage in

Druk die af, onderteken hem en mail hem terug door naar jeugd@brugge.be
of stuur die op naar de jeugddienst (binnenweg 2)
of breng het binnen in het huis van de Bruggeling (frank van ackerpromenade 2)

1. Je bent erkend als Brugs jeugdwerk

2. Je hebt een jaarwerking

3. Je bereikt het minimum aantal deelnemers.

Als jeugdbewegingen = min. 20 leden
Als jongerenbeweging = min. 15 leden 

1. Vul onze sjablonen in en laad ze op via het formulier

Tip: Vul ook in welke attesten de animatoren hebben! 
Zo kan je extra centen verdienen

Wie telt mee als animator :

Animators hebben ofwel aan animatorsattest
ofwel zijn ze minstens 18 jaar en staan al minstens 2 jaar in het jeugdwerk
ofwel zijn ze geslaagd voor A2 opvoeder bijzondere jeugdzorg, kinderverzorgster, ziekhuisverpleegkundige of verpleegaspirant
ofwel zijn ze geslaagd in het eerste jaar van hogere studies in de sociale, pedagogische, psychologische of paramedische richting

Wie telt mee als hoofdanimator

Hoofdanimators: hebben ofwel een attest
ofwel zijn ze minstens 21 jaar en staan minstens 2 jaar in het jeugdwerk
ofwel zijn ze geslaagd in het laatste jaar van hogere studies in de sociale, pedagogische, psychologische of paramedische richting

2. Vul een aanvraag om toelage in

Druk die af, onderteken hem en mail hem terug door naar jeugd@brugge.be
of stuur die op naar de jeugddienst (binnenweg 2)
of breng het binnen in het huis van de Bruggeling (frank van ackerpromenade 2)

Volg ons op instagram